Συμπεράσματα από την έρευνα

Η εφαρμογή ενός προγράμματος λειτουργικής προπόνησης υψηλής έντασης διάρκειας 6 εβδομάδων, σε συνδυασμό με ισοενεργειακό διαιτολόγιο σε προπονημένα άτομα νέας και μέσης ηλικίας, έδειξε πως το EGGPRO είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τα άλλα δύο συμπληρώματα, με τα οποία συγκρίθηκε (whey protein, placebo). Δεν βρήκαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμπληρωμάτων σε παραμέτρους απόδοσης ή σε βιοχημικές και αιματολογικές παραμέτρους. Οι μόνες σημαντικές διαφορές που βρήκαμε ήταν στον αριθμό αιμοπεταλίων (με χαμηλότερη τιμή στο EGGPRO), στην ουρία (με υψηλότερες τιμές στο whey protein και στο EGGPRO) και στην ολική χοληστερόλη (με υψηλότερη τιμή στο placebo).

Η εφαρμογή του παραπάνω προπονητικού προγράμματος έφερε σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους κατά 0,4 kg, από τα οποία τα 0,3 kg ήταν άλιπη σωματική μάζα, αύξηση του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (βασικού μεταβολισμού) κατά 39 kcal ανά ημέρα και βελτίωση ορισμένων παραμέτρων απόδοσης και συγκεκριμένα της μέγιστης δύναμης των μυών των ώμων (1RM στις πιέσεις ώμων) και της αντοχής των μυών του κορμού (δοκιμασία sit-up). Τέλος, με την ίδια παρέμβαση βρήκαμε μικρές μεταβολές σε αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους μέσα στα φυσιολογικά όρια και χωρίς κλινική σημασία. Με την ίδια παρέμβαση παρατηρήσαμε πολλές μεταβολές στη σύσταση των αμινοξέων του πλάσματος.

Μέγιστη δύναμη μυών ώμου (kg)

Μέγιστη δύναμη μυών ώμου (kg)

Αντοχή στη δύναμη μυών κορμού (reps/min)

Αντοχή στη δύναμη μυών κορμού (reps/min)

Άλιπη σωματική μάζα

Άλιπη σωματική μάζα

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο