Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κτήματος Αξιού Θέασις (στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης) με προσκεκλημένους από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, την επιστημονική κοινότητα καθώς και λοιπούς τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η πορεία του έργου, προβλήθηκαν τα αποτελέσματα αυτού, ενώ ακολούθησε Q&A, όπου δόθηκε η ευκαιρία να απευθυνθούν ερωτήσεις προς την ερευνητική ομάδα του EGGPROScience σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν κρίσιμα συμπεράσματα από την έρευνας αγοράς τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούσαν την τμηματοποίηση της αγοράς, τον προσδιορισμό αγοράς στόχου και προτάσεις για τη στρατηγική τοποθέτησης των προϊόντων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου EGGPROScience. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι παρέλαβαν folder με ενημερωτικό υλικό του έργου και δοκίμασαν παγωτό, όπως αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου από την ερευνητική ομάδα.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο